Мнения

Ваня Кастрева: Трябва да отговорим на потребностите на поколението на дигиталната епоха

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри 10-та юбилейна национална конференция за е-образование, която се проведе днес в зала „Средец“ на хотел Шератон.

Конференцията се организира от ICT Медия, съвместно с Българската асоциация по информационни технологии, с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН) и Съвета на ректорите. Тя се провежда традиционно в началото на учебната година и събира на едно място представители на средните и висшите училища с бизнеса и медиите.

„През последните десет години новите технологии промениха управлението и функционирането в много обществени сфери“, каза г-жа Кастрева и добави, че днес образователните институции са изправени пред предизвикателството да съчетават умело традиционното с новото, да експериментират и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на новото поколение учащи се.

„Сегашните ученици и студенти са израсли в дигиталната епоха и те очакват образователните институции да бъдат адекватни на тази реалност“, подчерта заместник-министър Ваня Кастрева и заяви, че голямото разнообразие на електронни образователни ресурси доведе до нови потребности – дигитална компетентност на преподавателите, квалификация за ефективно използване на информационните технологии в образователния процес и обмен на добрите практики.

За тази цел Министерството на образованието и науката започна реализация на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.). Основните цели на Стратегията включват: създаване на равни възможности за получаване на качествени образователни услуги независимо от местоживеенето и обучението с използване на съвременни информационни и комуникационни технологии;      формиране на личности, адаптирани към живота в информационното общество; осъществяване на преход на обществото към икономика на знанието.

Заместник-министър Кастрева уточни още, че целите, които си е поставило Министерството на образованието и науката могат да се постигнат само с обединени усилия на образователните институции, неправителствения сектор, бизнеса, медиите и всички, които искат българското образование да бъде достъпно и съвременно.

За Министерството на образованието и науката е  ценно да се види мнението и нагласите на образователните специалисти по отношение на новите технологии, за да се планират такива промени, които ще направят България конкурентноспособна, с добре подготвени специалисти във всички сфери.

Конференцията бе организирана в три сесии с различни теми:

Сесия 1 „Визията за мащабно внедряване на ИКТ в българското образование“,
Сесия 2 „ИКТ за управление на училищните процеси и технологичните възможности за преподаване на учебния материал“ и „Висшето образование – приоритети и възможности за развитие“
Сесия 3 – дискусия на тема „Кариерно развитие на младите кадри и конкурентоспособност за пазара на труда“. С презентации и доклади в отделните сесии се включиха представители на средните и висши училища, на МОН и  на бизнеса.