Мнения

Ваня Кастрева се срещна с представители на движението “Защита на правата на хората с аутизъм в България“

В продължение на инициативата за предприемане на съвместни действия с представителите на гражданското общество и неправителствения сектор с цел предприемане на активни мерки за превенция на децата и учениците от насилие заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева проведе среща в МОН с представители на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“.

Срещата имаше за цел да се обсъдят предложените от гражданското движение мерки за предотвратяване на насилието над деца в държавни и частни образователни институции. На вниманието се поставиха и други въпроси, отнасящи се до промяна в законодателството във връзка с обучението на децата със специални образователни потребности, в частност на децата от аутистичния спектър.

Заместник-министър Кастрева увери представителите на движението, че Министерството на образованието и науката е отворено за диалог с гражданското общество и споделя необходимостта от предприемане на спешни мерки в областта на правата на детето и предотвратяването на насилието в училище.

Беше представена инициативата на МОН за междуведомствена работна група с участието и на гражданския сектор за разработване на механизъм за превенция на риска в образователната среда, с което да се подобри грижата за децата в училище. Представителите на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“ бяха поканени за участие в работната група с цел да излъчат свои представители.

На срещата присъства и Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.