Мнения

Ваня Кастрева се среща със сръбския си колега Милован Шуваков

На 2 ноември 2015 г. в МОН се проведе среща между заместник-министър Ваня Кастрева и Милован Шуваков, заместник-министър на просветата, науката и технологичното развитие на Сърбия и проф. д-р Зорана Лузанин – държавен секретар.

Фокус на разговора бяха бъдещите насоки за сътрудничество между двете образователни министерства. Бяха обсъдени съвместни действия,  насочени към обучението на майчин език за българското национално малцинство в Сърбия, професионалната квалификация и обучение на преподавателския състав за учителите осъществяващи обучение на български език в Сърбия и възможности за сътрудничество в областта на висшето образование между двете страни.

По време на срещата беше разменена информация за текущите реформи в образователните системи на България и Сърбия. Двете страни се договориха за задълбочаване на сътрудничеството чрез обмен на опит и добри практики.

Източник: Пресцентър на МОН