Мнения

Ваня Кастрева: Промяната е нова възможност!

На традиционната септемврийска среща преди началото на новата учебна година на директорите на столични училища зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева се спря на възможностите, които се отварят с новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с управляващ орган министерство на образованието и науката.

„Това е програма, в която Вие ще видите операции, надграждащи постигнатото в предишната оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От активността и професионалното творчество на директорите и учителите ще зависи колко успешно чрез проектите ще продължим нашите политики за мотивиране на учениците за учене, включването им в извънкласни дейности, кариерното консултиране, как ще усъвършенстваме дейностите по включващо образование и квалификация на педагогическите специалисти“.

„Няма нищо по интересно от това да преодолееш страха от промяната и да погледнеш на нея като на нова възможност“, изрази виждане заместник-министър Кастрева и поиска да се сбъдне посланието за съзидателна нова учебна година на децата от 191 училище, които поздравиха присъстващите в залата с малък концерт.