Учители

Ваня Кастрева: Подкрепям идеята всеки млад учител да има наставник

„Не само одобрявам, а напълно подкрепям идеята всеки млад учител да има наставник“, коментира пред „Телеграф“ зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

„Развитието на наставничеството не е ново в българското образование и се надявам, че то ще продължи. И към настоящия момент в длъжностните характеристики на старшите учители е вменено задължение методически да подпомагат своите млади колеги“.

„Въпросът е дали това трябва да стане отделна професия. Министерството на образованието и науката поддържа политиката на наставничеството, защото смятаме, че това е въпрос на колегиална етика и професионализъм“.

Това трудно би се аргументирало за включване в списъка на професиите и длъжностите, в класификатора на областите на висше образование и професионални направления. Можеш да бъдеш наставник, ако имаш достатъчно добра професионална експертиза. Ако си високо морален и благороден, комуникативен, креативен и отзивчив. Не можеш да задължиш някой да бъде добър в общуването с другия, ако имат личностна несъвместимост. Наставничеството е доброволчество и се основава на принципа на взаимното избиране“, каза още тя.