Мнения

Ваня Кастрева откри събитието, посветено на 10-годишнината на ЦОИДУЕМ

По повод 10-годишнината от създаването на  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – звено на Министерството на образованието и науката, вчера в Конферентна зала на хотел „Форум – Централ“ – София, заместник-министър Ваня Кастрева отправи своите поздравления към екипа като изтъкна факта, че през изминалите години Центърът се е утвърдил като много добър и надежден източник за подкрепа на училищни проекти.

Министерството на образованието и науката винаги е държало на конструктивния диалог с всички организации, които отговорно анализират и участват в процесите, свързани с образованието, децата и грижите за тях.

„Надяваме се, че резултатите от споделения опит и работните срещи ще заявят общата ни грижа да изпълним със съдържание един по-успешен образователен модел за балансиране и хармонизиране на интеграцията на малцинствата в гражданското ни общество, да се защити тяхната етническа, религиозна и езикова идентичност“, заяви в поздравителното си слово г-жа Кастрева и от името на министерството подари картина на г-жа Лора Кларксън, директор на Центъра.

Специален музикален поздрав бе отправен от деца от 68 ОДЗ „Ран Босилек““ в София, които създадоха прекрасно настроение на всички присъстващи.

Роберт Джераси, съветник на министъра на образованието и науката, също поздрави ръководството и всички участници в проектите на ЦОИДУЕМ, изтъквайки колко е важно да се работи в посока качеството на образованието на децата от етническите малцинства.

Събитието включваше три презентации: по проект „Училището – място за толерантно общуване“, представена от  СОУ „Христо Ботев“ – с. Горна Малина; по проект „Растем заедно…“ от ОДЗ 68 „Ран Босилек“ – София, и по проект „През погледа на децата“ на Община Средец.

По време на форума г-жа Лора Кларксън, директор на центъра и ръководител на проекта, представи  изпълнените до момента дейности и резултатите от тях по предефиниран проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“ ДО3–86/04.03.2014 г. по програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Целта на проекта е да изгради капацитет на младежките центрове и детските градини, участващи в проекти, избрани по първите два компонента на програма BG06 – „Деца и младежи в риск“ чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите.

Източник: Пресцентър на МОН