Мнения

Ваня Кастрева откри Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева даде старт на националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения, което се провежда от 22 до 24 януари т.г.  в Националния дворец на децата в София.

„Няма по-хубава част от сферата на образованието от тази, в която вие работите“, каза  г-жа Кастрева и добави, че за нея е изключително удоволствие да приветства присъстващите от името на Министерството на образованието и науката и да им благодари за това, което правят за децата.

„Вие сте хората, които давате криле на децата ни. Вашите институции са  откриватели на детския талант и творци на детското творчество“, заяви още г-жа Кастрева и подчерта, че загрижеността, с която директорите на извънучилищните учреждения   обсъждат промените в проектозакона за училищното образование, е знак за тяхната професионална отговорност.

Директорите на извънучилищните звена имат притеснение, че с включването им като част от центровете за подкрепа за личностно развитие, каквато е една от предложените в новия проект на Закона за предучилищното и училищното образование промени, ще се измени и спецификата на тяхната дейност.  Те предлагат да се обособят в една нова самостоятелна образователна институция, което да им дава възможност да бъдат разпознаваеми от обществеността. Г-жа Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата, заяви, че според тях извънучилищните звена трябва да останат в системата на образованието.

Заместник-министър Кастрева призова директорите да бъдат спокойни за едно, че никой не би позволил тяхната работа да бъде елиминирана или „да не бъде оценена по-достойнство“. Министерството на образованието и науката от тази година има нов модел на финансиране, койте ще гарантира сигурността на тяхната работа.

„Отговорността на хората, които работят в сферата на образованието е да откриваме доброто и талантите на всяко дете, да ги развиваме и да му даваме шанс за изява“, каза в заключение г-жа Кастрева и пожела ползотворна работа на съвещанието като предложи на директорите да обсъдят спокойно промените, заложени в проектозакона, и след това да направят мотивирани и обосновани предложения, които да внесат в Комисията по образование и наука, вносител на новия проект за Закон за предучилищното и училищното образование.

В работата на националното съвещание се включиха директори на центрове за работа с децата, обединени детски и общински детски комплекси, центрове за ученическо техническо и научно творчество, ученически спортни школи и други извънучилищни учреждения от цялата страна. Участие в него взеха и директорът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“,  г-жа Грета Ганчева, началник отдел „Достъп до образование“, Камелия Колева,  и експерти от МОН.