Мнения

Ваня Кастрева откри Международна конференция на тема “Приобщаващо образование – образованието на 21 век“

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри Международна конференция на тема „Приобщаващо образование – образованието на 21 век“, която се състоя днес в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.

„За екипа на МОН провеждането на политика за приобщаващо образование е един от важните приоритети и гаранция за равен достъп и качествено образование за всички деца“, заяви Ваня Кастрева при откриването на конференцията.

Тя изтъкна, че успехът за реализиране на приобщаващото образование зависи не само от предстоящите промени в нормативната уредба, а и от дейността на всеки, работещ в сферата на средното образование, независимо от неговата позиция.

Според заместник-министър Кастрева успехът зависи и от „цялото ни общество, от нашите ценности и нагласи, от това какво правим всеки ден, и от това на какво учим и възпитаваме децата ни“.

Тя пожела успех на конференцията, на която сред споделените добри практики, всеки да открие по едно добро и да си тръгне с по една нова идея за работа в подкрепа на децата.