Мнения

Ваня Кастрева откри конференцията “Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“

На 2 октомври 2015 г. в Експоцентър „Флора – Бургас“ заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри конференция с международно участие на тема „Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни – резултати и обмен на добри практики“.

„България вече три години е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Министерството на образованието и науката предприе тази важна стъпка в отговор на актуалното състояние на националния сектор за учене на възрастни. То е свързано със съществуващи предизвикателства по отношения на цялостната картина на националния човешки капитал: висока безработица, недостиг на работници с необходимата квалификация в предприятията, застаряващо население, както и необходимост от ускоряване на реформите в системата за образование и обучение“ – каза Кастрева.

„Днешната конференция е един от акцентите на основното национално събитие за популяризиране на ученето на възрастни – Дните за учене през целия живот. Тя не просто ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. и ще предостави информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени във втория План за действие за 2015 г“.

„Тя е и ефективна форма за квалификация, предизвикателно за самооценка и съответно – оценка на другите. А човек може да се развива професионално тогава, когато има сетивата да оцени собствената си работа, да оцени работата на другите и да надгради това, което е постигнал чрез опит, почерпен от всичко около него. Надявам се, че на тази конференция не просто ще намерим професионално удовлетворение, ще си тръгнем с много нови идеи, защото ученето през целия живот предполага всеки ден обогатяване на това, което знаеш, но в същото време означава и даряване на това, което знаеш. Защото само силният и можещият човек не се страхува да сподели това, което знае“, сподели още Кастрева и изрази удовлетворение, че Бургас вече е номиниран като „град на ученето през целия живот“.

Източник: Пресцентър на МОН