Мнения

Ваня Кастрева откри заключителното мероприятие по проект “УСПЕХ“

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри заключителна пресконференция и конференция по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „УСПЕХ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 104 731 170 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

Кастрева се обърна към присъстващите експерти от МОН, от РИО, директори на училища и учители, както и към представителите на медиите с думите: „За мен е изключително удоволствие да кажа добри думи за един от най-творческите, най-успешните, най-желаните проекти на Министерството на образованието и науката, който носи емблематичното име „УСПЕХ“.

Тя подчерта, че проектът е показателен с осъществената екипност – експерти от МОН, от РИО и особено директори на училища, които са стимулирали учителите „да покажат професионализъм, да открият вратите на класните стаи за таланта на детето, да вдъхнат увереност на всяко едно дете не само през уроците, не само през задължителните дейности, но и през желанието за изява, през разкриването на чудесата на всеки един от учебните предмети, през науката“.

Заместник-министър Кастрева изтъкна приноса на медиите, които са показали на обществото, че в училището не само се открива знанието, но и се творят чудеса. Тя изрази удовлетворението на екипа на Министерството на образованието и науката и на всички учители, че: „проектът ще продължи да съществува чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще покаже своята устойчивост през усъвършенстването му в нова операция „твоят час“ – часът на учителя и ученика заедно“.

Източник: Пресцентър на МОН