Мнения

Ваня Кастрева откри заключителната конференция по проект “Включващо обучение“

В гранд хотел „София“ заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри заключителната конференция по проект BG051PO001-4.1.7 „Включващо обучение“, изпълняван от дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ в МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Кастрева поздрави екипа за управление на проекта и всички присъстващи директори, учители, родители и гости и изрази изключителното си задоволство от факта, че проект „Включващо обучение“ се оказа един от най-добрите проекти, изпълнявани от Министерството на образованието и науката по ОП РЧР.

„Това е  проект, който изпревари времето си, проект, който подготви добрите модели и не само ги подготви, който ги апробира в системата на средното образование и даде тласък на приемането на законодателните промени, разписани в новия Закон за прдучилищното и училищното образование.  Затова и законодателят, затова и всички ние, работещи в системата на средното образование, можем да кажем, че имаме нова политика в реализирането  на включващото обучение“, отбеляза зам.-министърът.  

„Над 3000 деца бяха обхвани в проекта. Всички ние възрастните, ангажирани с проекта, направихме щастливи тези деца, защото ги накарахме да се почувстват част от образователната система, протегнахме към тях ръка не просто за помощ, а протегнахме ръка, изпълнена с обич, протегнахме ръка и към другите деца, които е важно да разберат, че само заедно можем да бъдем по-успешни“.

„Приемането на различието и в същото време провокирането на взаимопомощта, на обичта към другото дете, към другия човек, са  едни от големите постижениия на нашата политика за включващото образование“, завърши Кастрева.