Мнения

Ваня Кастрева: Новият закон е възможност за модерно, гъвкаво и проспериращо образование

Заместник-министър Ваня Кастрева се обърна поздрави присъстващите на срещата от името на  министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев с пожелание за успешна учебна година.

Кастрева говори за предизвикателствата, които стоят с приемането от  Народното събрание на новия закон за предучилищното и училищното образование.

„Това е възможност да направим образованието модерно, гъвкаво и проспериращо“, категорична е тя.

„През новата учебна година ще продължим със стъпките на промяна, започнали от вече предходната година. За първи път информацията, която носят Списък-Образец №1, 1а и 2 ще бъде само в електронен вид, ще усъвършенстваме организацията при провеждането и оценяването на различните национални външни оценявания. Чрез възможността родителите да бъдат наблюдатели по време на провеждането на държавните зрелостни изпити даваме възможност за провеждане на политиката ни за граждански контрол в работата на училищата“.

„В екипа ни се обсъжда и възможността, ползвайки модела на националното външно оценяване в седми клас, провеждането на държавните зрелостни изпити да бъде на модули. Така, без да се променя учебно-изпитната програма, ще се ограничат възможностите за изтичане на информация, за преписване. А това ще даде на учениците равни шансове за успех, постигнат с труд и знание“, каза още Кастрева.