Мнения

Ваня Кастрева: Новият закон въвежда по-широка палитра от профили

„Профилираното обучение в осми – 11-ти клас в никакъв случай не се прекъсва с приемането на новия закон. Напротив, то се диференцира и надгражда“, коментира в интервю за „Аз Буки“ зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

„В настоящия проектозакон за предучилищното и училищното образование се предвижда да има първи и втори гимназиален етап. Профилираното обучение ще бъде широко застъпено във втория етап – 11-12-ти клас. Законът предвижда училищна автономия по отношение разработването на учебни програми за т. нар. разширена подготовка, която е в учебния план за отделните класове“, обясни Кастрева.

„Това означава, че всяко училище може още преди 11-12-ти клас да избере такава разширена подготовка, която да е стъпало към профилираното обучение. А в тези последни два класа да говорим за специализация, усъвършенстване на знания – т.е.  за едно предуниверситетско образование“, допълни тя.

„Положителното в проектозакона е, че има по-широка палитра от профили –  освен традиционните има съвсем нови, като икономическо развитие, предприемачество, хардуерни и софтуерни науки. Задължителната подготовка в последните два класа е в много по-малък обем – акцентът е върху профилирането.