Учители

Ваня Кастрева към учители по английски: Учейки децата на чужд език, вие им отваряте прозорец към света

В изпълнение на Националната програма „Квалификация – 2014 г.“ и по повод Европейския ден на езиците в края на изминалата седмица в София се проведе Национална кръгла маса „Иновативни педагогически практики“ за учители по английски език. В обучението се включиха над 100 учители.

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката и Британски съвет – България и цели усъвършенстване на уменията на учителите по английски език. Демонстрациите са приоритетно насочени към младите учители по английски език, които се нуждаят от иновативни практики  на преподаване и методическа подкрепа.

„За мен е изключително удоволствие да поднеса поздравите на министър Коларова за този приятен ден, за този празник на европейското  многоезичие (26 септември – б.р.). В Европа се говорят над 200 езици. От 2001 г. обаче този ден, който всички страни членки на ЕС почитаме с уважение, наистина се превърна в празник, отличаващ Европа от другите континенти. Това, с което Европа се гордее и е силна, е нейното единство в многообразието, зачитането на идентичността на всеки един от народите – народи с достойнство, с история, с традиции“, обърна се към присъстващите зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

Тя изрази благодарност към дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН и към директора на-Британския съвет – България, г-жа Любов Костова, за инициативата, именно днес да отбележат Деня на европейските езици по един различен начин, организирайки кръгла маса по проблемите на квалификацията на учители по английски език.

„Това е събитие, даващо увереност, че българското образование е съизмеримо с европейското. Да преподаваш е наистина мисия, достойнство, предизвикателство, но да отваряш вратите на децата към чуждия език, е като да отваряш  прозореца на знанието на децата, градейки мостове към света, давайки шансове за личностно и професионално развитие, изграждайки културно сътрудничество и работейки за прогреса на обществото, в което живеем“, каза в заключение заместник-министър Кастрева и пожела на младите учители по английски език да се превърнат в посланици на знанието, посланици на чуждия език, който ни прави по-богати.

Източник: Пресцентър на МОН