Мнения

Ваня Кастрева: Дуалното образование стартира

Дългоочакваното дуално образование стартира, обясни пред БНР зам.-министърът на обрзованието и науката Ваня Кастрева. За да може то да се реализира, в системата на професионалното образование се прие промяна в Закона за професионалното образование.

От тази година пилотно ще стартират две професии в професионални училища – машинен техник и технолог в хранително-вкусовата промишленост.

„Не можем да имаме добро професионално образование, без да имаме добра база там, защото там се провеждат учебни практики. Навсякъде по света, където имаме добро професионално образование, в учебните лаборатории на учениците са последните постижения на науката. При нас изоставането е често с десетки години“, каза Кастрева.