Ученици

Ваня Кастрева: Добро НВО за четвърти клас, но седми клас ни изненада

„За наша радост екипът на Министерството на образованието и науката и тази година може да сподели добрия резултат от НВО в IV клас и в същото време – огорчението си, че тази година НВО в VII клас не е в очакваните от нас добри постижения на учениците“, заяви зам-министърът на образванивто Ваня Кастрева в началото при представянето на резултатите от НВО за четврти и седми клас.

Резултатите от НВО в IV клас тази година са съизмерими с предходните години. Наблюдава се устойчива тенденция за повишаване на резултатите по български език и литература (БЕЛ) и по математика.

Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН представи пред журналистите статистически данни за резултатите от националните външни оценявания в IV клас. От тях става ясно, че повече от 95% от учениците, подлежащи на НВО, са се явили на съответните изпити.