Учители

Ваня Кастрева: Делегираните бюджети остават

„В новия законопроект има заложени два стандарта -за управление на качеството и за инспектиране. Това са изключително важни лостове за подобряване на качеството“, коментира пред „Стандарт“ зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

„Предстои не само разработването на държавните образователни стандарти, но и тяхното обществено обсъждане, което включва и въпроса за рейтинга на училищата. В рейтинга за качество трябва да се заложат измерими показатели. При всички случаи е важно той да бъде обвързан и с финансирането“.

„В новия закон се запазва класическият вариант на делегираните бюджети – единен разходен стандарт на брой ученици, но за сметка на това има добавки, които са от изключителна важност. Една от тях е точно качеството на образованието, което децата получават, от гледна точка на добавената му стойност“.

„За нас е важно да има ръст в развитието на децата. Външната, обективна оценка на качеството на образованието ще се отрази като допълнителен елемент във формулата за финансиране. Ще се предвиждат средства както за най-добрите, така и за училищата с ниски образователни резултати, които следва да се изразходват целево за преодоляване на установените пропуски от външното оценяване.