Мнения

Ваня Кастрева: Всички учебни програми се нуждаят от прецизиране

Трябва да се отчита всичко добро, което е направено по новия закон за предучилищното и училищно образование. Нека не забравяме, че в разработването и обсъждането на проектите за нови учебни програми бяха включени стотици учители и преподаватели във висши училища“, коментира пред „Стандарт“ зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

„Всичко, което колегията е разработила, не трябва да бъде загърбвано. За мен е важно то да бъде прецизно преразгледано. На нас ни пречи желанието за прекалена енциклопедичност на знанието. Това често води до погрешното усещане, че децата трябва механично да предават наученото. Целите, към които се стремим, са съвсем различни – личностно и индивидуално развитие на всеки ученик, приложимост на знанието, аналитичност, мотивираност за учене през целия живот“.

„Затова всички учебни програми се нуждаят от прецизиране. Много често се използва терминът „олекотяване“ и това е точно така. В настоящата учебно-изпитна програма по български език и литература за държавни зрелостни изпити са предвидени около 100 творби. Нали се досещаме, че това е прекалено много? Това наистина е свръх усилията на децата ни за учебните часове, предвидени за това учебно съдържание“.

„При всички случаи ще говорим за редакция и прецизиране на учебните програми, защото оттам вече следват учебното съдържание и учебниците. Те трябва да развиват мисленето на децата, умението им да вземат решение, да наблягат на практичността на знанието и неговата приложимост“, споделя още тя.