Ученици

Ваня Кастрева: Безразличието води до агресия между децата

„Безразличието е един от големите проблеми, които водят до допускането на агресията между децата“,  каза заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, която бе гост в БНТ. Тема на разговора бе агресията в училище и механизмите за справяне с това поведение.

„Трябва да се отчита и обществото като фактор, защото децата не живеят изолирани в едно училище, а са част от обществото“, добави зам.-министър Кастрева.

Според нея са налични механизми, но те са не просто едни разписани правила, а  спазвани правила. Значим проблем е да се спазват правилата. Необходима е добра комуникация между всички страни. Важно е да се възстанови доверието при общуването между учителите,  родителите и децата, което е сред основните фактори, които могат да доведат до пресичане на всякакви форми на агресия.

По отношение на внесения за разглеждане в Народното събрание законопроект за предучилищното и училищното образование заместник-министър Кастрева изрази надежда, че народните представители в съгласие и прецизно ще работят върху текстовете в името на бъдещето на държавата ни.