Мнения

Ваня Кастрева: Активното социално партньорство е предпоставка за качествено образование

„Имам удоволствието от името на министъра на образованието и науката  и лично от мое име да Ви поздравя с добре дошли на кръглата маса, организирана от Европейската федерация на работодателите в образованието и от Европейския синдикален комитет по образование, в рамките на техния съвместен проект, имащ за цел засилване на европейския социален диалог в образованието чрез подкрепа на социалните партньори за постигане на по-активен и конструктивен диалог и в подкрепа на по-добро интегриране на европейско равнище“, заяви заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева по време на първата част на международния форум, проведен в столичен хотел на 4 ноември 2015 г.

„Европейските секторни социални партньори в образованието осигуряват експертиза за повишаване качеството на образованието и обучението, прогнозиране на бъдещите умения и необходимостта от обучения, преструктурирането, професионалната безопасност и здраве, преминаването от образование към заетост, успешната интеграция на пазара на труда, младежката заетост. Тези теми са предизвикателство пред редица държави членки, включително България“, каза г-жа Кастрева и добави: „Отправям благодарност към европейските секторни социални партньори в сферата на образованието за възможността да демонстрираме активния и ползотворен диалог за развитието на образованието, който се случва в България.“ – изтъкна заместник-министър Кастрева.

„Това, в което искам да уверя нашите партньори от Европа е, че в системата на средното образование чрез активната политика на откритост и коректност в социалния диалог, ние имаме перспективата да реализираме от дълго време очаквана промяна в системата на средното образование. Като първа стъпка в тази посока ни помогна и приемането на Закона за предучилищното и училищното образование. Следващата важна стъпка е този закон да бъде изпълнен със съдържание чрез държавните образователни стандарти. В нашите комисии за изработване на държавните образователни стандарти социалните ни партньори са не просто членове – те са първите наши критици или застъпници, те са тези, които имат смелостта да кажат „да“ на промяната, когато я припознаят като необходима  и осъществима. Те са нашите истински партньори.

Пожелавам успешна работа на кръглата маса! Не се съмнявам, че резултатите от срещата ще реализират напредък към постигане на приоритетите на Комисията Юнкер за по-демократичен Европейски съюз, който е по-близо до своите граждани“ – каза в заключение заместник-министър Кастрева.

„Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изрази задоволство, че благодарение усилията на социалните партньори от 1 октомври 2015 г. в средното образование в България ще има увеличение на работните заплати по видове и степени учебни заведения за целия персонал. Тя изнесе презентация на тема: „Текущият социален диалог в образователния сектор в България: основни възможности и предизвикателства“.

На международната конференция на тема: „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение“ бяха изслушани с внимание експозетата на г-жа  Бианка Стеге, генерален секретар на Европейската федерация на работодателите в образованието, на г-н Мартин Рьомер, европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование и други европейски социални партньори. В работата на форума участваха представители на синдикалните и  работодателски организации в сферата на средното образование и експерти от МОН.

Източник: Пресцентър на МОН