Училища

ВАЖНО: Обучителни семинари за начални учители – график и подробности

 Уважаеми учители,

Представяме на вашето внимание плануваните обучения за начални учители през първата половина на новата 2009 г.

Обучителните семинари са отворено единствено за начални учители, които имат желание да използват съвременни технологии в учебния процес. Не се изисква притежаване на специална квалификация за учител по Информационни технологии в началното училище. Оптималният брой учители за провеждане на тренинга е 50. В рамките на обученията учителите ще бъдат запознати с методика за интегриране на технологиите в учебния процес, разработена от екип учени от Университет „Проф. д-р А. Златаров” гр. Бургас, част от програмата на Майкрософт „Партньори в познанието”.

Семинарите са финансирани от Майкрософт България и всеки има продължителност 2 дена от 9 до 17 часа. Организаторите не поемат нощувки или храна за участниците. Не се изплащат и командировъчни.

Всеки учител, преминал курса на обучение, получава сертификат на Майкрософт за това, че е квалифициран да провежда обучение при интегриране на технологиите в начална образователна степен. Участниците получават и комплект материали в електронен вид – комплект от 4 броя DVD с методически разработки и филми от апробацията на модела за работа. Дисковете съдържат учебни проекти 1, 2, 3 и 4. клас на началното училище.

Всички планувани обучителни семинара се организират със съдействието на РИО. РИО изпраща информация до училищата в областта, в които се преподава в начална степен, както и съдействат за осигуряването на подходяща зала, в която да се проведе семинарът. В много от случаите именно РИО посочва учителите, които ще преминат обучението.

Молим всички учители, които искат да подадат заявка към нас, да го направят като изтеглят заявката за участие от ТУК и ни я изпратят на адрес: itlearning@hotmail.com

ГРАФИК

Дата

Място

Степен

Контактно лице – РИО

15-16 януари

Пловдив1-2 класг-жа Васка Атанасова, инспектор „Начално образование“

17-18 януари

Пловдив3-4 клас

 
22-23 януари

Варна

1-2 клас

г-жа Станислава Христова, инспектор „Начално образование“
24-25 януари

Варна

3-4 клас

 
19-20 февруари

София

1-2 клас

г-жа Вилма Доминикова, старши експерт „Информатика и информационни технологии“

21-22 февруари

София

3-4 клас

 
12-13 март

Кърджали

1-2 клас

г-жа Дора Славкова, старши експерт „Начално образование“
14-15 март

Хасково

1-2 клас

г-жа Христина Боева, старши експерт „Начално образование“
19-20 март

Ямбол

1-2 клас

г-жа Венета Балева, старши експерт „Начално образование“
4-5 април

Русе

1-2 клас

г-жа Мариана Кисьова, старши експерт „Начално образование“
7-8 април

Търново

1-2 клас

Димитър Кабранджиев, старши експерт „Информационни технологии“
9-10 април

Плевен

1-2 клас

Павел Петров, старши експерт „Информационни технологии“
11-12 април

Монтана

1-2 клас

Даниела Маринова, старши експерт „Информационни технологии“

Моля, ако имате въпроси: teodora@teacher.bg или itlearning@hotmail.com

Моля, следете периодичното обновяване на информацията от тук. В момента тече организацията за останалите градове и съвсем скоро предстои да бъдат определени служители от РИО и за там. Относно мястото на обучението – от РИО посочват залата и уведомяват участниците в обучителния семинар.