Мнения

Вадят “архивист“ от списъка на регулираните професии?

В последните дни на Нова година намерение на МОН, оформено в проект с краен срок 4 януари, разбуни сериозно духовете в социалните мрежи. Според него архивистите може да останат извън списъка с регулираните професии у нас.

Крайният срок за бележки, становища и предложения е бил вчерашният ден, който е първи официален, работен за 2016 г.

Проектът предизвика много коментари в популярните платформи и огромен брой от тях са срещу идеята. Според проф. Андриана Нейкова, един от създателите на специалността „Архивистика и документалистика“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ липсва информация какви са основанията на вносителите на проекта.

Тя предупреждава, че ако той мине, „ще има редица негативни последствия за националния ни архивно-информационен сектор във всичките му сегменти: архиви – учрежденски и исторически, регламенти, свързани с документалния и архивен мениджмънт, информационни стандарти, стартовото професионално образование и квалификация на работещите архивисти“.

Становището на проф. Нейкова е изпратено до преподавателите на Историческия и Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, до членовете на Парламентарната комисия по образованието и науката, както и до Парламентарната група на Реформаторския блок.

„Без дипломирани архивисти, които имат стартово професионално университетско образование по архивистика или допълнителна квалификация, архивите ни – учрежденски и исторически, няма да могат да изпълняват специализираните си функции – опазване на най-ценните документални свидетелства“, предупреждава проф. Нейкова.

Любопитен факт е, че придобитите дипломи в специалността „Архивистика и документалистика“ в СУ се признават в Европейския съюз. Нещо, с което не могат да се похвалят всички специалности, изучавани у нас.