Училища

Бюджетите на училищата ще зависят от качеството на образованието

Бюджетите на училищата ще зависят и от качеството на образованието и резултатите. Такъв компонент ще бъде разработен през следващата година и ще влезе в сила от учебната 2018/ 2016 г.

Броят на учениците ще има все по-малко значение в сформирането на бюджетите, каза зам. – министърът на образованието Деница Сачева в интервю за Mediapool. 

Тя заяви още, че в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС ще бъде направено предложение за започване на европейска пилотна инициатива за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни. Към подобна инициатива вече са проявили интерес страни като Испания, Португалия и Унгария.

Сачева припомни, че 17 297 деца са записани отново в образователната система и посещават детска градина или училище, в следствие на работата на екипите по междуинституционалния механизъм.

Източник: mediapool.bg