Учители

Бърнаут синдромът застрашава не само възрастни учители

Учителите с над 20 години стаж и над 50 годишна възраст, са сред най-застрашени от синдрома на професионалното изчерпване.

Това обяви доцент Юрий Янакиев от Пловдивски университет „Паисий Хилендардски“, който е ръководител на научно изследване за диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти.

Данните от него бяха представени на научна конференция, в която се включи и Таня Димитрова, заместник-министър на образованието.

Другата рискова категория са специалистите на възраст от 30 до 35 години. Националното представително проучване е проведено сред 1000 души. Резултатите от него показват, че 8% от работещите в детските градини и училища са подложени на риск от бърнаут синдром, а 23% са в начална фаза.

Проучването показва още, че всеки втори учител у нас страда от хронично недоспиване, което рефлектира върху качеството на работата. Над 75% от педагогическите специалисти не намират време и мотивация да спортуват.

Основната причина за появата на синдрома на професионалното изчерпване сред учителите е стреса, който се се натрупва от проблеми с взаимоотношенията с учениците, агресията в класната стая, а също и от голямата бумащина.

Авторите на проучването препоръчват два пъти в годината диагностика на бърнаут синдром за всички педагогически специалисти.

Източник: bnr.bg