Мнения

Български учители представят проект в Москва

Съвместен проект на български учители ще бъде представен на Европейския форум на учителите – новатори в Москва. В проекта, достъпен на www.itlearning-bg.com, участват повече от 80 учители от 42 училища в 38 населени места в България; базата данни включва над 500 учебни единици.

От 22 до 24 март в Москва ще се проведе Осмият Европейски форум на учителите-новатори. Събитието е част от глобалната програма на Майкрософт „Партньори в познанието“.

Тридневният форум събира над 300 учители от 40 държави в Европа, които представят своите реализирани иновативни проекти и идеи за интегриране на информационните и комуникационни технологии в училищното обучение. Основните цели на форума са да се насърчи обменът на новаторски образователни практики между учителите от цял свят, да се обсъди обща визия за ролята и качеството на електронното учебно съдържание и интегрирането на технологиите на 21 век в образователния процес.
България ще бъде представена с образователния проект „Е-доброволци: учителите-новатори на настоящата Е-поха„, обединяващ усилията на повече от 80 учители от цялата страна. Технически и методически проектът се изпълнява от „Сдружение образование и технологии“ с ръководители доц. Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова.

„Европейският форум на учителите – новатори е най-значимото място, където могат да се видят и научат много нови неща, да си сверим часовника, да изложим своите постижения. С нетърпение очаквам да видя иновациите, които ще представят колеги от цяла Европа. С мен се вълнуват и всички български учители-новатори и очакват да им разкажа за впечатленията си. Представянето ми е изключително важно както за мен, така и за цялата учителска общност в България. Проектът е не само мой, а на цяла Образователна България. Надявам се да мога да ви зарадвам, когато се върна у дома,“ споделя Красимира Димитрова, която е технически ръководител на проекта и ще го представи по време на форума.

„Искам отново да потвърдя дългосрочния ангажимент на Майкрософт да подкрепя образователната система в България чрез програмата „Партньори в познанието“. Силните партньорства, които изградихме, инвестициите, които правим, проектите, които инициираме или подкрепяме, дават реални резултати и имат положителен ефект върху цялото общество. Проектът, който ще бъде представен на Европейския форум на учителите-новатори, е доказателство за изградената силна образователна общност. Искам да благодаря на всички учители, които ни повярваха и които са част от нашите образователни програми“, коментира Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

Идеята за образователния проект е породена от необходимостта да се създаде онлайн колекция от готови мултимедийни уроци и учебни проекти, които да подпомагат работата на учителите от 1 до 12 клас в различните предметни области. Той стартира през октомври 2010 г. под наименованието „Електронна книга на учителя“.

Всички получени материали предварително се насочват към рецензент за препоръки и корекции, след което работата се публикува и е достъпна за свободно ползване.

С обявяването на 2011 г. на Година на доброволчеството от Европейската комисия, мащабите на проекта се разширяват, като се добавят два нови модула – Е-поколение и Деца – учители:

     • Електронна книга на учителя: състои се от 14 основни модула. Първите два включват мултимедийно съдържание, предназначено за работа в детска градина и в подготвителен клас. Следващите 12 модула съдържат мултимедийни уроци и учебни проекти, подредени по класове.

     • Деца – учители: ученици от гимназията работят с ученици от началното училище в ролята на учители. Сформират се малки групи (до 10 ученици) с одобрението на родителите и ръководството на училището. Веднъж седмично се провеждат занимания, при които по-големите деца обучават малките ученици в умения да работят с ИТ. Поставен е акцент и на обучението по английски език. Учениците – учители се насочват и контролират от учител-консултант. Проектът се реализира пилотно в две училища.

     • Е-поколение: представят се проекти на ученици от първи до четвърти клас, които са взели участие в състезанието по „ИТ Знайко“, организирано от Сдружение „Образование и технологии“ и Майкрософт България.

Проектът „Е-доброволци“ е достъпен на адрес: www.itlearning-bg.com. Към момента, като автори и консултанти, участват над 80 учители от 42 училища в 38 населени места в България. Базата  данни включва над 500 учебни единици. Проектът е отворен за участие.

За проекта Е-доброволци
Проектът е наследник на други два български проекта – „Пътешествие из България“ (2009) и „Толерантност, приятелство, красота“ (2010). Той продължава стартиралата преди повече от три години идея за разработване на национално-значими образователни проекти, които да водят до навлизане на водещи световни тенденции в българската образователна система и до представяне на българския опит в световен мащаб. През 2009 г. на Европейския форум на учителите-новатори в Берлин проектът „Пътешествия из България“ беше отличен с една първа и една втора награда.

За Майкрософт
Основана през 1975 г., Майкрософт (Nasdaq „MSFT“) е световен лидер в развитието на софтуер, услуги и решения, които помагат на хората и на бизнеса за пълна реализация на техните възможности. През 1999 г. Майкрософт откри свой офис  в България.