Учители

Български учители могат да се включат в апробирането на нова учебна програма „Защита на интелектуалната собственост“

Компанията Майкрософт и Topics Education канят всички учители-новатори доброволци от цял свят да се включат в пилотното апробиране на учебната програма „Защита на интелектуалната собственост“. Учителите трябва да са преподаватели в 8-10 клас. Периодът на апробация ще протече през Януари – Март, 2008 г.

Програмата е отворена и за българските учители.

Има три нива на участие:

Ниво 1 (активно): Учителят апробира части или цялото съдържание в класната стая и дава мнение и препоръки към авторския колектив периодично;

Ниво 2 (аналитично): Учителят се запознава със съдържанието и дава мнение и препоръки към авторския колектив до края на Март, 2008 г.;

Ниво 3 (информативно): Учителят се запознава с учебното съдържание, като на по-късен етап може да се включи активно в проекта.

За повече информация и заявяване на участие, моля посетете сайта на проекта: http://www.ipreducation.com/

Ние много ценим мнението на българските учители, надяваме се новата програма, създадена с подкрепата на Майкрософт да бъде полезна за учебния процес и също така скоро да я имаме на български език!