Ученици

Български ученици се върнаха с осем награди от Осмия международен конкурс “Математика и проектиране“

С една специална награда, две първи, две втори и три трети места, за българските представители приключи заключителния етап на Осмия международен конкурс „Математика и проектиране“, проведен в Москва от 1 до 5 май 2014 г., България бе представена с общо 9 научно-изследователски проекта, разработени от 12 ученици, един студент и двама учители.

Участниците представиха проекти в седем направления: „Математически модели на реални процеси в природата и обществото“, „Геометрични миниатюри“, „Математика и изкуство“, „История на математиката“, „Математиката като наука“, „Електронен тематичен журнал“, „Използване на математическите методи за решаване на професионално ориентирани задачи“.

В заключителния етап взеха участие 283 ученици от Беларус, България Казахстан и Русия, както и учители и студенти от тези държави. Международното жури бе с ръководство: проф. Николай Розов – председател, декан на Факултета по педагогическо образование при Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, заместник-председатели – проф. Ттаяна Сергеева, Академия за социално управление в Москва и проф. Сава Грозев, Институт по математика и информатика при БАН.

Класиране на българските участници:

Направление „Математика и изкуство“ – Първо място – проект „Математика в музиката“ с автор Христина Алексиева, X клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, с научен ръководител учителката Бойка Паланчова.

Направление „История на математиката“ – Първо място – проект „Архимед“ с автори Атанас Груев, Рианна Георгиева и Кристина Георгиева от IX клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград, с научни ръководители учителите Румяна Темелкова и Росица Керчева. Второ място – проект „Видни български математици“ с автор Боряна Димова от девети клас, ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград, с научен ръководител учителката Катя Чалъкова.

Направление „Математически модели на реални процеси в природата и обществото“ – Второ място – проект „Подобряване на социални и комуникационни умения у хората чрез анализ и оценка на вербални и невербални характеристики на комуникацията“ с автори Атанас Господинов и Николай Даков, ученици от XI клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, с научен ръководител учителката инж. Дарина Брънчева. Трето място – проект „NSideView система за тримерно сканиране и дигитално реконструиране на реални обекти“ с автор Боян Бонев, XI клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, с научен ръководител учителката инж. Дарина Брънчева.

Със специална награда са отличени за проект „ARF 3D“ авторите Атанас Атанасов и Васил Воденичаров, ученици от XII клас, МГ „Баба Тонка“, Русе, с научен ръководител учителката Сюзан Феимова.

Трети места спечелиха съответно участниците ни в направлението за учители Ангел Ангелов и Албена Иванова-Неделчева, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен с проекта „Материално програмиране с код-карти“.

На трето място се класира студентът Денислав Маринов от Техническия колеж в Ловеч с разработката си „Екстремуми на линейни функции в елиптични и параболични области“ с научен ръководител доц. д-р Веселин Ненков.

Бяха връчени дипломи и награди на 87 победители и призьори, сред които 13 от България. На церемонията по закриване на надпреварата в художествената програма страната ни беше представена с две български народни песни, изпълнени от Христина Алексиева от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.