Мнения

Български и индийски учени обсъдиха бъдещи съвместни проекти

Български и индийски учени обсъдиха бъдещи съвместни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), оценката на ресурсите и сценарии за използването на слънчевата енергия по време на двудневния семинар „Слънчева енергия: стратегии, изследвания и приложения“.

Срещата е с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия. На нея учените обмениха идеи за политиките за насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от ВЕИ в двете държави. Сред акцентите в програмата бяха още енергийно-ефективните сгради и слънчево-термичните съоръжения, както и иновативна фасадна технология.

Лектори от българска страна бяха професори от Техническия университет, директорът на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към Българската академия на науките (ЦЛСЕНЕИ- БАН) доц. Меглена Николаева-Димитрова, експерти от Министерството на енергетиката, а от индийска страна – професори от няколко индийски института и университета. Участие взе и бившият председател на БАН акад. Никола Съботинов.

Семинарът се провежда и днес в изпълнение на Програмата за сътрудничество в областта на науката и технологиите между България и Индия за периода 2015-2017 г.

Източник: МОН