Мнения

Българските учители трупат опит и признание на европейски и световни форуми

Доц. д-р Румяна Папанчева

 

На европейския форум „Учители – Новатори“ в Берлин, организиран от Майкрософт, в рамките на програмата „Партньори в познанието“ бяха представени два български проекта – „Нашите първи стъпки в Интернет“ и „Толерантност, приятелство, красота“. Оценките и за двата проекта, дадени от международното жури бяха много високи. „Нашите първи стъпки в Интернет“, с автори Деси Миленкова и Румяна Неминска, използва мултипоинт технология – работа с един лаптоп и няколко безжични мишки за създаване на нова технологична среда в традиционната класна стая. Той бе отличен сред първите осем проекта в категория „Иноваци в сътрудничеството“ и получи правото да участва на световния форум „Учители – Новатори“, организиран от компанията през октомври в Кейп Таун, Южна Африка.

 

„Толерантност, приятелство, красота“ е колекция от учебни проекти, предлагащи алтернативна на традиционната класно-урочна система проекно ориентирана организация на учебния проецес. Координатор на проека е екипът на доц. д-р Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова. Този проект се състезаваше в категория „Иновативни общности“ и беше представен от Петя Йорданова. Той е продължение на представения миналата година във Виена български проект „Пътешествие из България“, отличен в категорията с една първа и една втора награда. Тази година преобладаващата част от презентираните проекти представяха модели на сътрудничество, прерастващи в глобални общности. В тази силно конкурентна среда проектът „Толерантност, приятелство, красота“ не попадна сред осемте полуфиналисти. Въпреки това, присъствието на този грандиозен образователен проект на форум от такава величина е огромен успех за българското образование. В проекта се включиха над 70 учители от над 40 училища от 30 градове и села в България. За сравнение, в миналогодишния проект се включиха 40 учители от 25 училища, от 18 града. Акцънтът на новите проекти е върху взаимоотношенията между хората, между хората и природата, красотата, приятелството, изграждането на личността.

 

На този етап голяма част от проектите, включени в глобалната тема „Толерантност, приятелство, красота“ са на работна фаза. Крайният срок, поставен за финализиране на работата по проектите е юни 2010 г. Предстои популяризирането на разработените проекти и техните автори на национално ниво. Представянето и налагането на добри практики в нашето училище е водещ път за издигане на качеството на българското образование. Основната полза от разработването на двата проекта „Пътешествие из България“ и „Толерантност, приятелство, красота“ е създаването на сплотена, активно работеща и постоянно развиваща се учителска общност.