Учители

Българските учители – най-зле платени в ЕС

Българските и румънските учители са най-лошо платени в сравнение с колегите си от Европейския съюз, сочи проучване, публикувано от Европейската комисия днес.

Общо шест милиона са учителите, които работят в ЕС. Най-добре платени сред тях са педагозите от Люксембург, Дания и Австрия.

Почти навсякъде в съюза ръстът на началната заплата за нови учители е под равнището на увеличаването на националния БВП на глава от населението, показват данните.

В рамките на стажа си, преподавателите в Европа не могат да разчитат, че заплатите им преди пенсия ще достигнат двойния размер на получаваното възнаграждение при първоначалното им назначаване на работа, става ясно от изследването.

Освен 27-те страни от ЕС в изследването са обхванати и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Въпреки, че възнагражденията на родните учители са сред най-ниските, проучването отбелязва факта, че България е една от малкото страни в ЕС, където заплатите са повишени в резултат на предприети реформи.

В Германия, Португалия и Испания педагозите започват със заплата, която нараства по-бързо от националния брутен вътрешен продукт.

В Кипър, Португалия и Румъния пък учителите могат да се пенсионират със заплати, които е възможно да са в размер два пъти по-голям от този, когато са първоначално назначавани.

Преди лятната ваканция у нас беше изчислено, че средната брутна заплата в бранша е 710 лв.