Мнения

Българските училища в чужбина организират конференция

Асоциацията на българските училища в чужбина с участието на Министерството на образованието и науката, Софийския университет „св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и Средно и западноевропейската митрополия, Бачковския манастир „Успение Богородично“, организират годишна конференция за 2016 г. на тема:

„Обучението по България – приоритет на държавата и на българските училища в чужбина“ (новите учебни стандарти и успешното им приложение на петте континента). 

В Софийски университет „Св. Климент Охридски” заседанията ще се проведат в нова конферентна зала (северно крило, втори етаж), на 27 юли.

На 28 и 29 юли 2016 година ще има заседания в Бачковския манастир „Успение Богородично“