Училища

Българските неделни училища в чужбина стават 175

Общо 175 стават българските неделните училища в чужбина. Техният брой през тази година се увеличава с 37. Всички те са финансово подпомагани от българската държава чрез образователното министерство.

Нови 37 училища се включват в Списъка на българските неделни училища чужбина. Така общо 175 неделни училища ще бъдат финансово подпомагани от Министерството на образованието и науката през учебната 2016/2017 година.

Изборът на училищата е направен от междуведомствена комисия по проблемите на българските неделни училища в чужбина.