Училища

Българските дипломи отново легални в Турция

Съветът за висше образование на Турция взе решение от 19 март 2013 г. да възстанови легализирането на документи, издавани от български висши учебни заведения на турски граждани, информира пресцентърът на МОМН.

То е резултат от активния диалог между турските и българските компетентни институции, както и на предприетите мерки, целящи недопускане случаи на фалшифициране на документи, издадени от българските висши учебни заведения, се казва още в прессъобщението.

В решението се определят и сроковете за подаване на заявления за приравнителни изпити по различни специалности с оглед легализацията на дипломите.

Кризата по темата стартира на на 5 юли 2012 г., когато бе обявено Решението на Съвета за висше образование на Турция да замрази временно легализирането на издавани от български ВУЗ документи на турски граждани, поради констатирано от турската страна увеличаване на случаите на подправяне на български дипломи и академични справки от турски граждани, в т.ч. и заверени с фалшиви „апостили“.