Мнения

Българската история обръща процентите срещу чуждата

В програмата силно е застъпена историята на България – 56,3 % е българската срещу 43,7 световна. Досега съотношението беше 46,92% българска и 53,98 световна история.

По литература е предвидено да се изучават 80% български текстове и 20% – чужди.

Програмите предвиждат до 60% преподаване на нови знания, а останалото време е за упражнения, контролни работи, преговор и т.н.

И министър Кунева, и зам. –министър Стаматов, както и експертите от МОН, подчертаха, че философията на промените е учителите да получат свободата да включват нови автори, да надграждат с информация от интернет.

Презентация