Мнения

Българи от Македония с най-голям интерес да следват у нас

Информационните дни с експерти от Министерството на образованието и науката, които се проведоха от 14 до 31 март 2016 г. сред най-големите български общности в Албания, Косово, Македония, Молдова, Украйна и Сърбия за набиране на студенти, докторанти и специализанти за обучение у нас през 2016-2017 година преминаха при повишен интерес от страна на бъдещите кандидат-студенти и техните родители.

Една от причините за това е, че през предстоящата учебна година броят на българите от чужбина, които ще могат да кандидатстват за студенти у нас, бе увеличен от 400 на 1000 младежи.

Най-голям интерес към висшето образование в България проявиха нашите сънародници в Скопие, където над 150 души присъстваха на презентацията. Следват ги Молдова – с над 100 младежи и Украйна – около 100 желаещи да получат интересуващата ги информация за обучение у нас.

Експертите от МОН запознаха бъдещите кандидат-студенти с условията и реда за кандидатстване в държавните висши училища, консултираха всеки един от тях във връзка с желанието му за обучение, както и отговориха на многобройните въпроси на родителите. Членовете на работната група представиха мултимедийно системата на българското висше образование, както и практическа информация за провеждане на писмения конкурсен изпит. Представителите на Държавната агенция за българите в чужбина осведомиха присъстващите за условията за придобиване на документ за български произход. По време на срещите младежите получиха информационни и рекламни материали и сувенири.