Ученици

Българи отличени на конкурс за млади учени

Български екип спечели втора награда в 23-то издание на Европейския конкурс за млади учени,  23 – 28 септември в Хелзинки, Финландия, съобщава Пресцентърът на МОМН.

Калина Петрова, ученичка в 11 клас на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, Георги Георгиев и Георги Атанасов – студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечелиха гласовете на журито с проекта си „DriveFreeZ“. Тримата младежи са разработили симулатор за шофиране, целящ да подпомогне обучението на млади шофьори, който да се ползва от експертите, анализиращи поведението на водачите на автомобили и статистическите данни за инциденти на пътя, както и за тези, контролиращи трафика.

Разработеният от младите таланти софтуер е свободно достъпен за ползване и модификация от всички и поддържа най-често използваните езици. Работата по създаването на този симулатор е отнела на екипа повече от година, като младежите продължават да развиват разработката си. Амбицията им е софтуерния продукт да се използва широко както от млади шофьори така и от експерти, работещи в областта на автомобилния транспорт.

През тази година страната ни се представи  на Европейския конкурс за млади учени в Хелзинки с три проекта:
 

  • „DriveFreez – симулатор за шофиране“ с автори Георги Георгиев, Георги Атанасов и Калина Петрова;
  • „Изпъкнали множества от точки в Евклидово пространство“ с автор Румен Данговски;
  • „Нови конструкции в изогоналната спретнатост. Семейство „изогонални триъгълници“, с автори Калоян Буковски и Антон Белев.


За наградите на европейското състезание през тази година се състезаваха 87 научни проекта във всички научни области, представени от 134 млади учени от 37 държави от Стария континент и извън него.

Членовете на международното жури на конкурса бяха впечатлени от високото научно качество на всички български проекти и от отличната подготовка и представянето на участниците ни.

Европейският конкурс за млади учени се организира от Европейската комисия, като България участва в него от 1999 г. Всяка година проектите, получили призови места на националния конкурс „Млади таланти“, организиран от МОМН, получават правото да участват в европейското състезание. Проектите се оценяват от национално жури, съставено от изтъкнати български учени, както и от алумни жури, в което участват представители на Клуб „Млади таланти“.

Предишни поощрителни награди за България от Европейския конкурс за млади учени:

Москва, 2005: Петър Тодоров от IV езикова гимназия, Варна:
Специална награда на Европейската южна обсерватория (ESO), посещение на съоръженията на обсерваторията в Чили.
Награден проект: Променливата звезда RZ Cas. Изследване на хипотезата за трети спътник.

Стокхолм, 2006: Георги Дянков от Националната природоматематическа гимназия „Любомир Чакалов“, София.
Трето място и Специална награда на Европейския център за ядрени изследвания (CERN), посещение на лабораторията в Женева.
Награден проект: „Метод за измерване на рефрактивните индекси, двойното лъчепречупване и дебелината на тънките анизотропни слоеве”

Валенсия 2007: Славея Ангелова Ангелска, СОУ „Васил Левски“, гр.Севлиево
Специална награда на Европейското патентно ведомство, посещение на централата на ЕПБ в Мюнхен.
Награден проект: „Възможности за възприемане на звуци от хора с увреден слух“.

Лисабон 2010: Радко Олег Котев от Националната природоматематическа гимназия „Любомир Чакалов“, София
Специална награда на EIROFORUM – едноседмична визита в Института „Лауе-Ланжевен“ (ILL) в Гренобъл
Награден проект: „Едно ново решение на Аполониевата задача“.