Институции Ученици

България пета в ЕС по отпадащи ученици

България е пета в Европейския съюз по брой на отпадащите ученици, сочи доклад на Еврокомисията за напредъка на образованието у нас през 2018 година. За този период у нас са отпаднали 12,7 % от децата, а на челно място е Малта с над 18 %. За сравнение в Хърватска младите хора, които не са обхванати в образователната система, са едва 3,1 на сто.

За първи път обаче от 6 години насам страната ни е успяла да намали дела на децата в училищна възраст, които не са стъпвали в класните стаи. Най-нисък е бил той през 2011 година, когато те са били под 12 %. В следващите години той брой растеше като най-голям бе в региони с ясно изразено ромско население. Явно предприетите мерки на образователното министерство през миналата година за обхват на учениците вече са започнали да дават резултати.

Въпреки това обаче Еврокомисията посочва, че те не са достатъчни и че има големи диспропорции между малки населени места в отделни региони и големите градове. Все още има какво да се желае и по отношение на обхвата на децата в детските градини.

Източник: standartnews.com