Мнения

България оглавява европейските класации по полуграмотност

България оглавява европейските класации по полуграмотни младежи, както по отношение на четенето, така и на математическите умения. Студентите у нас са по-малко от средното в ЕС. По този показател сме на 2-во място в Европа. Всеки четвърти студент у нас съчетава ученето с работа.

По неизкласили абитуриенти надвишаваме средните нива в ЕС, заемайки шестото място с почти 14% от учениците в средното училище. Най-много младежи напускат училище без диплома в Испания – всеки пети. С диплома от средното училище излизат 97% от хърватските младежи. Най-много студенти на глава от населението има в Латвия, в Кипър и в Ирландия.

Трите професии, за които има най-голямо търсене в България са строители, събирачи на дългове и оператори за колцентрове. Това съобщи Европейската комисия, която направи анализ на ученията на работната сила и на предпочитанията на работодателите в ЕС.

Отчетливо разделение има и между по-бедните южни държави и по-богатия Север. В Гърция сервитьорите и барманите са най-бързо растящите професии, следвани от медицинските сестри и гледачките и общите работници. В Португалия номер едно са продавачите, следвани от работници в заводи за обработка на кожи и за текстилни фабрики, както и чистачите и домашните помощници.

В Европа най-бързо се увеличават нуждите от начални учители, от софтуерни специалисти и от финансисти.

 Европейската комисия сравнява и трудовите умения на европейците и имигрантите от трети страни. Само една трета от имигрантите-висшисти работят според квалификацията си, при почти две трети от европейците с диплома. Още една трета от имигрантите с университетско образование са без работа или не търсят, а един от трима работи на длъжност за среднисти или за хора с ниско образование. Един от петима европейци-висшисти е нает под квалификацията си.

Източник: dnes.bg