Мнения

България на Шестия европейски форум на учителите-новатори

Във форума ще вземат участие учители и образователни лидери от 24 Централно- и източно-европейски държави и 20 западно-европейски. Общо 75 образователни Виртуални класни стаи ще се състезават за най-успешен проект в категориите: „Съдържание“ (content), „Общност“ (comunity) и „Сътрудничество“ (collaboration). Проектите ще бъдат оценявани от 25-членно международно жури. Над 250-те участника в Европейския форум на учителите-новатори ще определят и „Изборът на публиката“ – най-добрият представен проект.

Българският проект, който ще участва във форума и ще се бори за призово място в категориите е на тема: “Пътешествие из България”

В проекта „Пътешествие из България” са включени 25 училища от 18 градове в България. Структурата на училищата е различна – начални (2), основни (5) и средни училища (18). В проекта участват класове от начален етап на образование (от 1 до 4 клас). Основната цел на проекта е да се създаде мултимедиен продукт, който да представя България през детския поглед. Идеята е да се събере в един продукт, който да представя от една страна природните и архитектурни красоти на България, а от друга – да популяризира работата на началните учители, които работят в посока интегриране на технологиите в учебния процес. За реализация на поставената цел се включват учители със своите класове от различни краища на България. Учениците са от начална училищна възраст (до 11 год.). Учителите, които участват при реализацията на проекта се интересуват от възможностите за използване на ИТ и интегрирането им в учебния процес в началното училище. Някои от тях преподават по ИТ, а останалите работят с учениците по отделните училищни дисциплини.
Резултатите от работата по проект “Пътешествие из България” може да се видят на http://itlearning-bg.net
Координатори на представения проект са доц. д-р Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова от Университет «Проф. д-р Асен Златаров», град Бургас. Екипът разработва основната образователна платформа по програма „Партньори в познанието” на Майкрософт – България за началното училище. В рамките на форума проектът “Пътешествие из България” ще бъде представян от д-р Красимира Димитрова. Доц. Румяна Папанчева е част от международното жури.
Всички проекти, участващи в Шестия Европейски форум на учителите-новатори можете да видите тук (необходима е регистрация):
Проектите, които бъдат отличени в някоя от трите категории или пък спечелят наградата на публиката, ще участват и в Световния форум на учителите-новатори, който ще се проведе през ноември 2009 г. в Бразилия.
Следете всички новини около българското представяне, кратки репортажи „от мястото на събитието“ в онлайн режим, представяне на проекти на други държави, и т.н. и т.н. на сайта на Мрежата на учителите-новатори.