Училища

България и Чехия ще си сътрудничат в областта на образованието

Преди няколко дни в МОМН беше подписано Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011-2014 г.

Споразумението бе подписано от заместник-министъра на образованието, младежта и науката  Петя Евтимова и Индржих Фрич, генерален директор в генерална дирекция „Международни отношения и европейски въпроси“ в Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република в присъствието на извънредния и пълномощен посланик на Чешката република Н. Пр. Павел Вацек.

С постигнатата договореност се  утвърждава и продължава традиционно успешното двустранно сътрудничество между двете министерствата и се конкретизират формите на обмен на добри практики в областта на планирането, управлението и развитието на образованието. Насърчава се прякото сътрудничество между образователните общности чрез обмен на студенти, докторанти и специализанти. Особен акцент представлява изучаването и разпространението на езика на всяка една от страните в другата страна, чрез организиране на летни езикови семинари, поддържане и подкрепа на лекторати към висшите училища, уреждане на семестриални специализации на студенти от съответните филологии.

Документът регламентира  двустранното сътрудничество в сферата на средното и висшето образование, на научните изследвания в новите условия и реалности на европейското ни членство. Споразумението обхваща всички аспекти на динамичното развитие на образованието и науката в двете страни.