Мнения

България и Словакия ще си сътрудничат в областта на образованието

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република за периода 2015-2020 година подписаха министър Тодор Танев и неговият колега Юрай Дракслер.

Церемонията бе в Гербовата зала в Администрацията на Президента на Република България Росен Плевнелиев и бе част от програмата на официалното посещение на водената от Президента на Словашката република Н. Пр. Андрей Киска делегация.

По-късно същия ден министър Тодор Танев прие министър Юрай Дракслер, като бяха водени разговори за детайли по изпълнението на договорената програма за периода до 2020 година. Бе изразено задоволство от установяването на по-тесни контакти между двете държави в областта на образованието, младежките дейности и науката на всички равнища. Двете страни потвърдиха желанието си за задълбочаване на усилията за подпомагане изучаването на езика на другата държава с цел улесняване на контактите на хората от двете страни.

Сред основните акценти на водените разговори бе споделяне на добри практики в областта на обучението чрез работа (дуално обучение), приоритетното място на приобщаващото образование в детските градини и общообразователните училища чрез предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Министър Танев запозна своя гост с провежданите реформи в българската образователна система. Той говори и за усилията на екипа на МОН, насочени към изграждане на нагласи за толерантност и поощряване на критическото осмисляне на динамичните процеси в съвременния глобализиращ се свят. В хода на разговорите бяха дискутирани и теми, свързани със заплахите от екстремизъм, киберсигурността за защита на децата и етичните норми, като част от дигиталната грамотност на учениците и поведението им в интернет.

Не на последно място в разговорите на двамата министри бе темата и за по-голяма мобилност на студенти, учени и специалисти от двете държави.

Министър Танев изрази задоволство, че Българското училище „Христо Ботев“ в гр. Братислава, което е създадено през 1948 година, в своята близо 70-годишна история, е извоювало известност като едно от най-престижните училища в словашката столица, което привлича както български, така и словашки ученици.