Мнения

България и Индия подписаха програма за стърудничество в областта на науката и технологиите

Програмата за сътрудничество в областта на науката и технологиите между правителството на Република България и Република Индия за периода 2015-2017 г. бе подписана на официалната церемония на в края на миналия месец в сградата на департамента по „Наука и технологии“ от заместник-министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и от проф. Ашутош Шарма, секретар на департамента по „Наука и технологии“.

В периода 22-23 януари 2015 г. българска делегация в състав: ръководител – проф. Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката, и членове: доц.  д-р Румен Трифонов, директор на дирекция „Наука” в МОН, и г-жа Цветелина Гечева, трети секретар в дирекция  „Азия, Австралия и Океания“, МВнР, бе на посещение в Делхи, Индия, за участие в 8-мата сесия на българо-индийския Смесен комитет за научно-технологично сътрудничество и подписване на Програмата за сътрудничество в областта на науката и технологиите между правителството на Република България и Република Индия за периода 2015-2017 г.

В рамките на сесията бе направен преглед на досегашните постижения на двустранното сътрудничество между България и Индия в областта на науката и технологиите. Представени бяха новите стратегии на правителствата на България и Индия в областта на развитието на науката и технологиите и бяха изведени общите интереси – компютърни технологии и математика, нови материали и нанотехнологии, слънчева енергия, биотехнологии, астрономия и астрофизика, модерно производство. Договорено бе да бъдат проведени 4 семинара (по два в България и в Индия) през следващите 3 години, като първият от тях ще бъде на тема „Соларна енергия“ и ще се проведе в България (май-юни 2015 г.), а вторият – на тема „Информационни технологии“ и ще се проведе в Индия (есента на 2015 г.).

Договорено бе след началото на 2016 г. да бъдат предоставени от индийска страна на 5 стипендии за млади български учени, които ще имат възможност да се обучават и да извършват изследователска дейност в индийски научни институти за срок до 6 месеца.

На 23 януари 2015 г. в българското посолство в Делхи проф. Костадин Костадинов връчи издадените от българското посолство сертификати на втората група от двама участници в програмата „Обмяна на знания по въпроси на българската култура и образование“.