Мнения

България и Гърция ще си сътрудничат в областта на образованието

Министерският съвет одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на България и Гърция за периода 2016-2018 г. Подписването на новата тригодишна Програма ще създаде добра основа за по-нататъшното развитие и задълбочаване на традиционно добрите връзки между двете страни и техните граждани.

Програмата предвижда възможности за реализиране на конкретни инициативи, като обмен на учени и специалисти в областта на висшето образование, сътрудничество в областта на обективното представяне на историята, географията и културата на другата страна в учебниците за началните и средните училища в съответствие с духа и целите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. 

Източник: МОН