Мнения

България и Германия подписаха спогодба

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за Немско училище София подписаха министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова и посланик Матиас Хьопфнер.

Със спогодбата се определят правните основи, правният статут и организационната структура за функционирането на Немското училище – София, известно още като Дойче шуле – София.

„Много се радвам, че имаме възможност да подпишем тази спогодба, защото това е крачка към отваряне на образование и задълбочаване на връзката ни с нашите партньори от Европейския съюз“, каза министър Клисарова. Тя поздрави гостите и извън протокола изрази задоволство от това, че като възпитаник на немско училище, първата спогодба, която подписва като министър е тази. Като положителен факт проф. Клисарова посочи възможността българските ученици освен български език и литература, да изучават на български език и история на България и география на България.

„Радвам се, че по време на моя мандат имам възможност да подпиша тази спогодба. Надявам се, че ще продължим нашето сътрудничество и ползотворна работа и в обсега на професионалното обучение”, каза Н. Пр. посланик Матиас Хьопфнер.

Министър Клисарова добави, че немската система на дуално обучение е от най-добрите, затова ще разчита на съвети и взаимна работа по отношение на поетапното й въвеждане в българската образователна система.

Немското училището обхваща образователния процес в класовете от първи до 12-ти клас на училищните форми на германската образователна училищна система. Училището може да приема и деца от 3 до 5-годишна възраст за предучилищна подготовка. Обучението по всички предмети ще се води на немски език по немски учебни планове. В училището е предвидено обучение освен на ученици от немски произход и на български ученици. В училището ще преподават както преподаватели, изпратени от немската страна, така и български учители.

Получената диплома след успешното завършване на 12-ти клас позволява продължаване на образованието във висши училища, както във ФР Германия, така и в Р България. При желание учениците могат да полагат и български държавни зрелостни изпити.