Мнения

България изясни позицията си за съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 18 и 19 май 2015 г. в Брюксел.

В част „Образование“ Съветът ще приеме заключения относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на основното образование за засилване на креативността, иновациите и дигиталните компетентности. Българската страна ще подкрепи приемането на заключенията.

В част „Младеж“ Съветът ще приеме заключения относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора и заключения относно укрепването на младежката работа с цел осигуряване на приобщаващи общества.

В част „Култура“ министрите ще дискутират бъдещата европейска политика в областта на аудио-визията в рамките на Стратегията за единен цифров пазар, както и функционирането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги в контекста на настоящата геополитическа ситуация. Съветът ще приеме заключения относно преплитането на секторите на културата и творчеството с цел да се стимулират иновациите, икономическата устойчивост и социалното приобщаване и Препоръка за решение на Съвета за определяне на европейските столици на културата за 2019 година в България и Италия. Българската страна има готовност за ползотворно сътрудничество между Пловдив и Матера, които заедно ще носят титлата през 2019 г.

В част „Спорт“ министрите ще проведат дебат на тема „Физическата активност като основен елемент на качественото образование на всички нива – модели за сътрудничество със спортния сектор“.