Учители

България е с най-ниски учителски заплати на Балканите

Проблемът с учителските заплати у нас е изключително сериозен. Заради ниското заплащане масово младите образовани българи не искат да стават учители, което изправя сектора пред криза.

Всички балкански страни изпреварват България по отношение на учителските заплати, дори тези, които не са членове на ЕС. В Гърция минималната годишна учителска заплата е 13 104 евро, а максималната – 24 756 евро. В Кипър възнаграждението варира от 23 885 евро до 58 107 евро. В Хърватия – от 8998 евро до 15 182 евро, в Турция – от 12 875 евро до 13 885 евро, в Сърбия – от 4498 евро до 6734 евро, в Босна и Херцеговина – от 7083 евро до 11 927 евро, а в Македония – от 5417 евро до 8120 евро.

Дори държава и министерство да си подадат ръка в общото усилие за повишаване на учителските възнаграждения обаче, ситуацията у нас остава далеч по-притеснителна в сравнение с положението в останалите европейски държави. По статистика именно учителите в България са най-зле платените в Европа със средна годишна заплата от 4970 евро. Основното минимално заплащане е 3252 евро. Възнаграждението на един учител зависи от стажа, допълнителната квалификация, работата с деца със специални потребности, участието в извънкласни дейности, извънредния труд и др. В други страни обаче заплащането може да бъде увеличавано и по други критерии.

У нас учителската заплата е далеч от БВП на глава от населението. Тя представлява 59.1% от БВП, докато в други държави е от порядъка на 80 – 90%, а в някои и значително го изпреварва.

Във Великобритания например учителите получават увеличение на заплатата при констатиране на добро представяне по отношение на методите на обучение. В Чехия, Унгария, Румъния, Австрия и Полша пък преподавателите могат да станат по-високо платени при добри резултати на учениците си. Най-добре платените учители в Европа са тези в Люксембург и Лихтенщайн. В Лихтенщайн те започват със средна годишна заплата от 68 000 – 80 000 евро, в зависимост от това в кой курс преподават, достигайки в последствие максимума от 131 000 евро.

В Люксембург средната годишна учителска заплата е 100 000 евро. 

Източник: actualno.com