Ученици

България е на 47-мо място в изследването PISA 2012 (резултати)

5280 деца от 188 български училища са участвали в последното международно изследване на PISA, което оценява постиженията на учениците чрез обща международна рамка в областите функционална грамотност по четене, математика и природни науки.

У нас то беше проведено през в периода 2 април 2012 – 11 май 2012 г. от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО). Наред с традиционното тестиране върху тестова книжка и въпросник, българските ученици участваха и в компютърно-базирано оценяване.

Според изнесените днес от МОН днес данни, българчетата се нареждат на 47-мо място по функционална грамотност от общо 65 възможни.

ВИЖ РЕЗУЛТАТИТЕ ТУК