Ученици

България вече е в топ 10 на отсъствията и бягствата от час

България вече е в топ 10 от общо 58 държави в класацията по отношение на отсъствията и бягствата от час и този феномен вече е сериозен проблем по отношение на качеството на образованието.

Това е един от изводите в допълнителните анализи, съпътстващи престижното международно изследване на грамотността PISA 2015, това остава като изводи и в PISA2018, пише в. „Сега“.

44.7% от децата в девети клас у нас са пропуснали поне един цял ден от училище в двете седмици, предшестващи провеждането на PISA. От тях 31.2% са отсъствали един или два дни, 6.1% – 3 или 4 дни, а 7.4% – повече от 5 дни. В групата на страните, за които отсъствията представляват сериозен проблем за образователната система, са още Черна гора, Италия, Уругвай, Доминиканската република, Словакия, Бразилия, Турция, Колумбия и Катар. При тях над 40% от учениците са заявили, че са пропуснали поне един ден от училище през последните две седмици преди проучването.

Подобни са данните за учениците, които са пропуснали някои учебни часове в предходните за провеждането на PISA две седмици. 47.5% от българските ученици признават, че са избягали от час в двуседмичния период, предхождащ PISA, като в България разликата между училищата с ученици от по-неблагоприятна и по-благоприятна социокултурна среда е най-голяма от всички участващи в PISA страни – 21.5%. Ако тези ученици бяха посещавали всички часове, резултатите по природни науки за България вероятно щяха да бъдат с 43 точки повече или с 23 точки повече, ако се отчетат социално-икономическите и културните различия на учениците, според проучване, направено в България.

15-годишните ученици у нас твърдо държат последните места в ЕС по резултати. 41% от деветокласниците ни са функционално неграмотни и нямат елементарни четивни умения, 42% са под критичния минимум знания и умения по математика, а 37.9% са с драстични пропуски в подготовката по природни науки.

Особено тревожно у нас е това, че за три години – в периода от PISA 2012 до PISA 2015, целодневните отсъствия в българските училища са нараснали с 20%. В анализа на данните се отбелязва, че в пет страни – България, Франция, Италия, Словения и Уругвай, отсъствията са значително по-голям проблем в училищата с ученици в неравностойно положение. В тези страни отсъствията в училищата, в които преобладават младежи с неблагоприятно социално-икономическо положение, са с 14% до 15% повече, отколкото в останалите учебни заведения.

Пресметнато е, че такъв висок процент бягства води до понижение на резултатите по природни науки с 15 до 20 точки. Значителен е и делът на родните ученици, които често закъсняват за час – 56% са правили това поне веднъж, което е с 10% повече от средното за ОИСР, но все пак има намаление от близо 3% в сравнение с PISA 2012. Закъсненията, подобно на бягствата от час, силно влияят върху постиженията на учениците – българските ученици биха имали по природни науки с 33 точки повече или с 15 точки повече, ако се отчете социалноикономическото положение на учениците.

Източник: actualno.com