Училища

Българите искат компютъризацията и спортни зали в училищата, книгите са маловажни

Осъвременяване материалната база на училищата, компютъризацията и интернет достъпа са най-важни за развитие на средното образование, докато книгите остават на заден план. Това посочва национално проучване в България, проведено от ББСС „Галъп Интернешънъл”, резултатите от което са публикувани във в. „Класа”.

 

Според преобладаващата част от населението – 36%, приоритет в модернизацията на училищата трябва да бъде обновяването и разширяването на спортните зали; според 23% от анкетираните с най-висока степен на важност в модернизацията трябва да бъде ремонтирането на учебните стаи и според 20% – осигуряването на компютри и интернет достъп в училищата. Едва 4% смятат, че закупуването на книги в училищните библиотеки трябва да бъде приоритетно при обновяването на училищата. 9% са на мнение, че трябва да се увеличат заплатите на учителите, според 0,5% учебниците трябва да са единни и 8% не са дали никакъв отговор.

 

Най-силна подкрепа за модернизиране на спортните бази в училище се наблюдава сред мъжете, хората във възрастовата група 18-40 г. и сред жителите на столицата и българите с по-висок материален статус. Българите със средно образование също силно подкрепят обновяването спортните бази на училищата.