Училища

Българите искат да учат в родни университети

Българите предпочитат да учат или са склонни да препоръчат на свои близки или приятели български висши училища. Това показват резултатите от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от Института за модерна политика.

То е проведено в периода 26 юни – 4 юли сред 1020 пълнолетни жители в 101 гнезда в 28-те области на страната по метода на полустандартизираното интервю „лице в лице“ по домовете на респондентите, пише „Стандарт“.

Делът на анкетираните, които изразяват предпочитание към българските висши училища е 38 %, а към филиал на български университет в чужбина – 2%. Към чуждестранни университети изразяват предпочитане 28% от респондентите, а 9% посочват като желана възможност следването в чужд университет в България или във филиал на чуждестранен университет у нас.